Tjenester » Kjerneboring

RørTek tilbyr kjerneboring i betong

Vi bruker kjerneboring når vi skal bore hull i betong, og kan bore i opp til 250 mm tykkelse. Selve boret er en hul sylinder, eller en sirkel-formet sag, som sager ut hullet. For å motvirke varmgang i boret bruker vi vann til avkjøling.

Dersom et vannrør skal gjennom en betongvegg, er det som regel behov for boring. Den mest vanlige bruken av betongboring er fjerning av betong for elektriske ledninger, mekaniske systemer, HVAC-systemer og avløp.

Hvis du for eksempel ønsker en ventil i ett tett rom bestående av betongvegger, kan du kontakte oss for å bore hullet.