Nyheter » Storkontrakt med Skanska

RørTek har inngått en stor avtale med Skanska Husfabrikken. Vi hjelper til med å lage to fengsler og ett helsehus til en samlet verdi av 470 millioner kroner.

– Dette er svært god avtale for oss i RørTek. Den varer fram til juni 2017 og vil sysselsette opptil 15 mann på det meste. Selve rammeavtalen utgjør i underkant av 60 millioner kroner, forteller daglig leder Bill Simonsen.

Skanska Husfabrikken er i gang med å bygge to fengsler for Statsbygg som skal stå klare til prøvedrift i midten februar 2017 med endelig overlevering i august samme år.

Bygger effektivt modulsystem

RørTek Steinkjer er allerede på plass med fire mann pr. i dag for å bistå med rørlegging i modulproduksjonen som foregår på selve fabrikken. Her lages 2,7 komplette fengselsceller pr. dag, fra enkeltvegg og gulv til ferdige rom med bad, vannbåren varme-system og røropplegg.

– Det skal være 96 celler pr. fengsel, så totalt 192 celler blir produsert framover. Fire av disse skal utstyres som handicap-celler med blant annet handicap-do, forteller prosjektleder Frank Langli.

Alt dokumenteres

Inne på Husfabrikken jobber blant andre Tor Morten Gartland Rømo for tiden. Han fester røropplegg på yttersiden av sjaktvegger som skal bli til selve inngangen til hver enkelt celle.

– Vi lager minimum tre slike sjaktvegger pr. dag, forteller han mens han leter fram mobilen og tar bilder av det arbeidet han har gjort. Bildene legger han så inn i en database knyttet til prosjektet.

– Alt dokumenteres slik at alle ansatte vet hva som er gjort når de stepper inn for å jobbe videre. Det fungerer veldig bra, forteller Rømo.

God sysselsetting

I tillegg til selve cellene, bistår RørTek med røropplegg til fellesareal på begge fengslene og må dermed sende noen ansatte sørover til Ullersmo og Eidsberg når modulene og øvrige element skal settes sammen på byggeplass.

– Det vil bli mye rørarbeid på selve byggeplassene, så vi har en del å henge fingrene i framover, forklarer Langli.

Gjør andre røroppgaver som vanlig

Fram mot juni 2017 skal RørTek også bistå med rørlegging på modulene til et helsehus i Tromsø. Også her skal arbeid gjøres både i fabrikk og ute på byggeplass.

– Vi kommer til å ha en god del mann i sving med disse store prosjektene og har nå en stor ordrereserve. Men det betyr ikke at vi ikke tar imot serviceoppdrag som vanlig, sier daglig leder Simonsen og understreker:

– Det er bare å kontakte oss ved behov. Serviceavdelingen skal fungere som før mens de større prosjektene pågår.