Nyheter » – En jobb vi aldri har gjort før

Nytt teknisk rom ferdigstilles.

Det er ikke bare bare å flytte et teknisk rom på et sykehjem. Pasienter, beboere og ansatte i Flatanger måtte være uten varme og vann mens RørTek kjempet mot klokka for å få alt på plass.

Det var i slutten av januar at RørTek Steinkjer skulle flytte et teknisk rom med pumper og tilbehør i løpet av 24 timer ved Flatanger pleie- og omsorgstun. En ny oppgave for RørTek-gjengen, som de tok på strak arm.

Det opprinnelige tekniske rommet lå i et eldre trebygg, mens nytt teknisk rom skulle installeres i det såkalte 99-bygget på tunet. Jobben krevde store forberedelser, og i løpet av flere dager måtte det planlegges og tilrettelegges slik at alt av utstyr var på plass til oppstart.  Det var viktig at selve flyttingen kunne gjennomføres på kortest mulig tid, ettersom varmen måtte skrus av helt, og vannet delvis.

Varmekanoner i backup

– Jeg var nok litt bekymret for hvordan det ville gå da vi startet opp kl. 07 mandag den 22. januar. Natta før var temperaturen ute nede på minus fem grader, noe som er litt uvanlig ute ved kysten i Flatanger, og verst tenkelig scenario for oss. Jeg fryktet at det ville bli for kaldt for pasientene før vi fikk på varmen igjen, forteller prosjektleder Sverre Binde.

Dermed hadde Binde og resten av teamet, totalt seks mann, en reserveløsning på plass. Dersom flyttingen av det tekniske rommet tok for lang tid, hadde de varmekanoner lett tilgjengelig som kunne settes i gang hvis temperaturen måtte opp raskere innomhus.

Det gamle tekniske rommet.

Liker tekniske utfordringer

– Vi stengte av vann og varme på hele bygget mandag morgen. Varmt og kaldt vann fikk vi ordnet provisorisk ganske kjapt, etter ca. to timer. Tirsdag i 9-tida var varmen på igjen via nytt teknisk rom. Totalt brukte vi 14 timer på flyttingen, forteller Binde.

For å få det til, måtte rørleggerne kappe seg inn på rørene i taket og legge dem inn til nytt teknisk rom, og alt av utstyr måtte kobles av og transporteres ut av det gamle rommet. Så måtte nye koblinger gjøres på nytt teknisk rom.

– Dette ble til slutt en spennende og fin jobb for oss – og noe vi aldri hadde gjort før. Det var spesielt å flytte et teknisk rom på denne måten. Vi liker slikt! Derfor gleder vi oss til å ta fatt på flere tekniske oppgaver i forbindelse med oppdraget i Flatanger framover, forteller Binde.

Brønnpark i fjellet

Etter hvert skal RørTek bore energibrønner og hente ut energi fra fjellet ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Et nybygg og 85-bygget skal nemlig nyte godt av varme som driftes med vannpumpesystem med varme fra fjell.

– Det tror jeg byggene vil nyte godt av. Det er mye å hente fra varme i fjell og kommunen vil få billig energi fra brønnparken vi skal bore. Vi starter med denne delen av jobben i månedsskiftet februar-mars, forklarer Binde.

RørTek kappet seg inn til rørene i taket og ledet dem til nytt rom.

Det totale utbyggings- og ombyggingsprosjektet ved pleie- og omsorgstunet er ifølge Flatangernytt kalkulert til 105 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Byggentreprenør er FuglesangDahl, mens rørleggeroppgavene utføres av RørTek. Utbyggingen er det største byggeprosjektet i kommunen noen sinne, og prosjektet skal stå ferdig i slutten av 2019.

– Vi i RørTek er trolig ferdig med vår jobb neste sommer, sier Binde.