Nyheter » Bygger teknisk rom i fabrikk

For første gang har vi i RørTek ferdigstilt et teknisk rom før vi er på byggeplass.

Helt siden januar har RørTek vært med på å sette opp et helsehus i Kåfjord i samarbeid med Skanska Husfabrikken.

Først ferdigstilte vi bunnledningsarbeidet på byggeplassen, og så startet vi opp med å bygge våtrom og teknisk rom inne i Husfabrikken i Steinkjer i mars.

– Vi har jobbet på flere prosjekt i samarbeid med Husfabrikken og ferdigstilt våtrom i Steinkjer, men vi har aldri tidligere klargjort et teknisk rom inne på fabrikken, så dette ble en ny og spennende utfordring, forteller prosjektleder for RørTek, Frank Langli.

Fraktes med båt til Troms

I løpet av ti dager har 1-2 mann fra RørTek påbegynt og ferdigstilt det tekniske rommet, slik at det kan transporteres sammen med andre klargjorte rom på fraktebåt innen påske. Vel framme i Kåfjord settes modulene sammen og vann og el blir etter hvert koblet til.

– I tillegg til det tekniske rommet, jobber vi også med å ferdigstille bad inne på Husfabrikken. Totalt er det 38 bad som skal transporteres nordover, forteller Langli.

Helsehuset i Kåfjord er et prosjekt på totalt 240 millioner kroner, men for oss i RørTek har jobben en verdi på ca. 20 millioner kroner. Selve bygget, som skal stå klart innen jula 2018, består av pasientrom, legekontor, akuttrom, spesialrom, fysioterapi, kjøkken og en frittstående omsorgsbolig.

Trives med variert arbeid

Fra januar har RørTek hatt to og to rørleggere på byggeplass for å ferdigstille bunnledningsarbeidet, og siden mars måned har 4-5 mann jobbet med rørtekniske oppgaver knyttet til modulene inne på Husfabrikken i Steinkjer.

– Det er helt greit å jobbe med rommene her på fabrikken, men det er også greit at det ikke pågår over lengre tid. Jeg setter pris på at vi har varierte oppgaver som rørleggere, og at vi veksler på utendørs- og innendørsarbeid, sier rørlegger Stian Andersen.